ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกาประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่่มิใช่งานก่อสร้าง  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน