ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเพื่อทำงานสารบรรณและงานจัดทำเอกสารอื่นๆ
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา  ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อทำงานสารบรรณลและงานจัดทำเอกสารอื่นๆ  รายละเอียดตามไฟล์าดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน