ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลอาคารและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกาขอเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลอาคารหอประชุมและศูนย์กีฬาต่อต้านยาเสพติด  อาคารห้องน้ำติดกับอาคารหอประชุมและพื้นที่โดยรอบและอาคารศูนย์ออกกำลังกาย  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน คน