หน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่อง : กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายละเอียด :

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลลานสกาขอเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 และแผนการตรวจสอบระยะยาว (พ.ศ. 2557 – 2558) รายละเอียดของกฎบัตรตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน คน