สภาเทศบาล
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลลานสกา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 (รายงานการประชุมตามไฟล์ที่แนบ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน