สภาเทศบาล
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2553
  รายละเอียด : สภาเทศบาลตำบลลานสกา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2553 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 (รายงานการประชุมตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน