สภาเทศบาล
เรื่อง : สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 วันที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว เทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน คน