ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ทต.ลานสกา ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : ทต.ลานสกา ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน