ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ทต.ลานสกา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา
  รายละเอียด : กองการประปา เทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเงินอุดหนุนทั่วไป ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อจะดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา โดยการจัดหาและวางท่อประปา HDPE 80 PN10 Ø 160 มม. ให้ได้ความยาวต่อเนื่อง 1,150 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ตามแบบแปลน ป.ท.ส. 1-53-04 กองการประปาเทศบาลตำบลลานสกา) พร้อมปิดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 1,330,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน