ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ทต.ลานสกา ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)โครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว (รายละเอียดงานก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลลานสกาและแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดรางระบายน้ำห้วยสีแก้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 2,495,000.-บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน คน