สภาเทศบาล
เรื่อง : สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2551 วันที่ 12 ธันวาคม 2551
  รายละเอียด : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2551 วันที่ 12 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมลานแก้ว เทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน คน