ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ทต.ลานสกา ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 (8 ล้อ) 2 ชั้น จำนวน 3 คัน
  รายละเอียด : ด้วย เทศบาลตำบลลานสกา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ ชั้น 1 (8 ล้อ) 2 ชั้น จำนวน 3 คัน เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปี 2552 ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสนอราคาตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารดังแนนนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม. 2552  :: จำนวนผู้อ่าน คน