ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร ์และบัตร สำนักปลัดเทศบาล เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน 2565
  รายละเอียด :

สถิติการให้บริการประชาชนงานทะเบียนราษฎร ์และบัตร  สำนักปลัดเทศบาล  เดือนตุลาคม 2564 - เมษายน  2565  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน คน