สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

สภาเทศบาลตำบลลานสกา  ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2564  ในวันพุธที่  29  ธันวาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน