สภาเทศบาล
เรื่อง : ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

นายสนิท  จิตเย็น  ประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ   สมัยที่ 4  ประจำปี  พ.ศ.2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน