สภาเทศบาล
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  (ครั้งที่ 2)  ประจำปี  2564  เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน