สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  (ครั้งที่ 2)  ประจำปี  2564  ในวันจันทร์ที่  23  สิงหาคม  2564  เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา  รายละเอียดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน