สภาเทศบาล
เรื่อง : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

สภาเทศบาลตำบลลานสกา  ขอเผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ   สมัยแรก  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2564   รายละเอียดรายงานตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน