สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

ด้วยนายสนิท  จิตเย็น  ประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา  ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  2564  ในวันศุกร์ืั้ 13  สิงหาคม  2564  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา  สภาเทศบาลจึงขอเชิญเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  ในวันดังกล่าวและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค  COVID-19  ด้วย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน