ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศงดการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลลานสกาโดยเด็ดขาด
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา  ประกาศงดการเผาขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควันในพื้นที่เทศบาลตำบลลานสกาโดยเด็ดขาด  ประกาศ  ณ  วันที่  17  มิถุนายน  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน