สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

นายสนิท  จิตเย็น  ประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา   ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2564  ในวันจันทร์ที่   17  พฤษภาคม  2564  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา  รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน