สภาเทศบาล
เรื่อง : แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด :

นายสนิท  จิตเย็น  ประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา  ประกาศแต่งตั้งนายสุภชัย   นาคสุวรรณ์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน