สภาเทศบาล
เรื่อง : แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด : นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ 211 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งนางสาวศิริรัตน์ สินธู เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน