สภาเทศบาล
เรื่อง : แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด : นายวีรศักดิ์ บัวศรี นายอำเภอลานสกา ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งอำเภอลานสกา ที่ 210 /2564 สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งนายสนิท จิตเย็น เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน