ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติช้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2564
  รายละเอียด :

การเผยแพร่ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติช้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2564 จำวน  5 บทความ  เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน