ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562  ประจำปี  2564   ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามแบบแจ้งประเมิน  ระยะเวลาตามกฎหมายเดิมภายในเดือนเมษายน  2564   ขยายเวลาออกไปถึง  เดือนมิถุนายน   2564   รายละเอียดประกาศตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน คน