สภาเทศบาล
เรื่อง : สภาเทศบาลตำบลลานสกา ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด :

 สภาเทศบาลตำบลลานสกา  ประกาศแต่งตั้ง  นายสุภชัย  นาคสุวรรณ์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน