สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด :

สภาเทศบาลตำบลลานสกา   ขอเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมรับฟังการประุชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2563  ในวันจันทร์ที่  30  พฤศจิกายน  2563  เวลา  10.30  น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน