สภาเทศบาล
เรื่อง : หลักเกณฑ์การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

ด้วยสภาเทศบาลตำบลลานสกา  ประกาศหลักเกณฑ์การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  2563  รายละะอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน