สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ประจำปี  2563  มีกำหนด  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่  1- 30  พฤศจิกายน  2563  รายละเอียดประกาศเรียกตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน