ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  รายละเอียด :

เทศบาลตำบลลานสกา  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีํธรรมราช   ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564    ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  1   ตุลาคม  2563   ถึงวันที่   30  กันยายน  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน