ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
  รายละเอียด :

ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ. 2563   ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน  2563   รายละเอียดตามไฟล๋ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน