ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลานสกา
  รายละเอียด :

กำหนดหลักเกณฑ์  อัตราค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกียวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลตำบลลานสกา  รายละเอียดประกาศตามไฟล์์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน