สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)
  รายละเอียด :

น.ส.ศิริรัตน์  สินธู  ประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา   ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 2)  ในวันอังคารที่  25  สิงหาคม  2563  เวลา  10.00  น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน