ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 ประกาศรับสมัคร  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จำนวน  2  อัตรา  รายละเอียดตามประกาศเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน