สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2563  มีกำหนด 30  วัน  ตั้งแต่วันที่  1 -30   สิงหาคม  2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน