สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  2563  มีกำหนด 30  วัน  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  เมษายน   2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน