ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลลานสกา  ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่่อมสภาพ  จำนวน  10  รายการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน