สภาเทศบาล
เรื่อง : นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

ขอเชิญประชุาชนที่สนใจ  เข้าร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2563  ในวันอังคารที่  17  มีนาคม  2563  เวลา 10.00  น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน