สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

นายอำเภอลานสกา  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยวิสามัญ    สมัยที่ 1  ประจำปี  2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน