สภาเทศบาล
เรื่อง : กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และสมัยแรก ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

สภาเทศบาลตำบลลานสกา  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  2563   และสมัยแรก  ประจำปี  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน