สภาเทศบาล
เรื่อง : นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี 2563  ในวันอังคารที่  25  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน