สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

น.ส.ศิริรัตน์  สินธู  ประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2563  ตั้งแต่วันที่  1   กุมภาพันธ์  -  2   มีนาคม  2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน คน