สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ( ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 (ครั้งที่  2)  ประจำปี  2562  ในวันพฤหัสบดีที่  29  สิงหาคม  2562  เวลา 10.00  น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา  รายละเอียดวาระการประชุมตามไฟล์ดาวน์โหลดที่แนบมาพร้อมนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน คน