สภาเทศบาล
เรื่อง : ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1 ) ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  (ครั้งที่ 1)  ประจำปี  2562  ในวันพุธที่  14  สิงหาคม  2562  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมลานแก้ว  สำนักงานเทศบาลตำบลลานสกา (ชั้น 2)  รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม  ตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน คน