สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

ด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจำปี  2562   ระหว่างวันที่ 1 - 30  สิงหาคม  2562    รายละเอียดประกาศตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน คน