ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวืธีเฉพาะเจาะจง
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน คน