สภาเทศบาล
เรื่อง : เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
  รายละเอียด :

ประธานสภาเทศบาลตำบลลานสกา  ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลลานสกา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  2562  รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน คน