กิจกรรม : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประชุมซักซ้อมแนวทางเร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาครัวเรือนของประชาชนในหมู่บรายละเอียด :
    

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวธนิดา จงจิตต์ ปลัดอำเภอลานสกา เจ้าหน้าที่อำเภอลานสกา พร้อมด้วยนางสาวพชรมน ตลึงจิตร รองนายกเทศมนตรีตำบลลานสกาและผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลานสกา ประชุมซักซ้อมแนวทางเร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาครัวเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นรายครัวเรือนผ่านระบบ Thai  Qm 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2565    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**