กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ เทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายณภัทร ศรีใส นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา เป็นประธานกรรมการ พนักงานเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนประชาคมชุมชนต่างๆ ผู้แทนส่วนราชการ เป็นกรรมการ โดยประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**